EasySignCut Pro for Mac 4.0.5.5

EasySignCut Pro for Mac 4.0.5.5

www.easycutstudio.com – 15,8MB – Shareware – Mac
EasySignCut Pro is the most comprehensive vinyl sign design & cut software for Mac. It allows the creation of original designs using various shape and drawing tools. It can also import clipart and bitmap files to aid the creative process. EasySignCut Pro includes a host of advanced features like Rhinestone creation, Weld Shapes, Image vectorization, Contour cut (Print and Cut) , Weeding, Cut By Color, Cuttable Shadows, special effects and do many other amazing features. EasySignCut Pro is perfect for vinyl signs, print and cut stickers and decals from desktop printers, scrapbooking, card applications and various apparel decoration applications.

Tổng quan

EasySignCut Pro for Mac là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi www.easycutstudio.com.

Phiên bản mới nhất của EasySignCut Pro for Mac là 4.0.5.5, phát hành vào ngày 20/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2016.

EasySignCut Pro for Mac đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac. Tải về tập tin có kích thước 15,8MB.

EasySignCut Pro for Mac Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho EasySignCut Pro for Mac!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản